صدور تأییدیه صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی جهت عضویت در هیأت علمی در چارچوب ضوابط مربوط

تعداد بازدید:۲۲
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۸۰۴۲۳۵۱۰۰۰
کد۳۰۱
عنوان خدمت/وظیفهصدور تأییدیه صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی جهت عضویت در هیأت علمی در چارچوب ضوابط مربوط
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
نشانی
نوع خدمتG2G
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمتغیر الکترونیکی
مرحله دوم - درخواست خدمتالکترونیکی-غیر الکترونیکی
مرحله سوم - تولید خدمتغیر الکترونیکی
مرحله چهارم - ارائه خدمتغیر الکترونیکی
مدارک لازماعلام نیاز مؤسسه، مدارک شناسنامه ای و تحصیلی و تألیفات فرد پیشنهادی
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://erp.msrt.ir
شماره تماس82234180
معرفی خدمت گیرند(گان)مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به¬عنوان شخصیت حقوقی
شناسنامه دانلود
آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات: