: ارائه خدمات رفاهی مسافرتی به اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی

تعداد بازدید:۷۳
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۷۰۱۲۳۳۳۶۱۰۱
کد۲۹۴
عنوان خدمت/وظیفه: ارائه خدمات رفاهی مسافرتی به اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی
ار‌ائه دهندهستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمتالکترونیکی
مرحله دوم - درخواست خدمتالکترونیکی
مرحله سوم - تولید خدمتالکترونیکی
مرحله چهارم - ارائه خدمتالکترونیکی-غیر الکترونیکی
مدارک لازممعرفی نامه و آخرین حکم کارگزینی
پست الکترونیکیsetadrefahi@msrt.ir
شماره تماس رابط09123439303
معرفی خدمت گیرند(گان)هیات علمی و کارکنان
شناسنامه دانلود
آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات: