وام مسکن اعضای هیات علمی دانشگاهها ، موسسات و مراکز آموزش عالی

تعداد بازدید:۷۹
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۷۰۱۲۳۳۶۱۰۰
کد۲۹۲
عنوان خدمت/وظیفهوام مسکن اعضای هیات علمی دانشگاهها ، موسسات و مراکز آموزش عالی
دسته بندیخدمات اعضای هیات علمی
ار‌ائه دهندهستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمتالکترونیکی
مرحله دوم - درخواست خدمتالکترونیکی
مرحله سوم - تولید خدمتالکترونیکی
مرحله چهارم - ارائه خدمتالکترونیکی-غیر الکترونیکی
مدارک لازممعرفی نامه و آخرین حکم کارگزینی هیات علمی متقاضی
پست الکترونیکیsetadrefahi@msrt.ir
شماره تماس82233381
شماره تماس رابط09123439303
معرفی خدمت گیرند(گان)تمامی اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاه ها و موسسات و مراکز علمی
شناسنامه دانلود
آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات: