صدور مجوز ایجاد واحد پژوهشی بخش خصوصی

تعداد بازدید:۱۴۵۶
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۸۰۸۲۳۶۰۱۰۱
کد۲۹۰
عنوان خدمت/وظیفهصدور مجوز ایجاد واحد پژوهشی بخش خصوصی
دسته بندیخدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها - کسب و کار
ار‌ائه دهندهمعاونت پژوهش و فناوری
نوع خدمتG2B, G2G, G2C
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمتالکترونیکی
مرحله دوم - درخواست خدمتالکترونیکی
مرحله سوم - تولید خدمتالکترونیکی
مرحله چهارم - ارائه خدمتالکترونیکی
مدارک لازمتکمیل مدارک و مستندات مطابق با آیین نامه مربوطه
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://rppc.msrt.ir/fa
پست الکترونیکیM_mrastegar@msrt.ir
شماره تماس82233529
محل برگزاریدفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی
شناسنامه دانلود
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۴۰۰
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۲ )

اطلاعات کاربر

آدرس آی پی: 35.170.82.159
سیستم عامل:
مرورگر: ()
تاریخ مشاهده: ۰۶ خرداد ۱۴۰۱