ارائه مجوزهای ایجاد و ارتقاء واحدهای پژوهشی

تعداد بازدید:۱۲۴
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۸۰۸۲۳۶۰۰۰۰
کد۲۷۴
عنوان خدمت/وظیفهارائه مجوزهای ایجاد و ارتقاء واحدهای پژوهشی
دسته بندیخدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کار
ار‌ائه دهندهمعاونت پژوهش و فناوری
نشانی
نوع خدمتG2B, G2G, G2C
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمتالکترونیکی
مرحله دوم - درخواست خدمتالکترونیکی
مرحله سوم - تولید خدمتالکترونیکی
مرحله چهارم - ارائه خدمتالکترونیکی
مدارک لازمتکمیل مدارک و مستندات مطابق با آیین نامه مربوطه
شماره تماس82233529
محل برگزاریمعاونت پژوهش و فناوری_ دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

ارائه مجوزهای ایجاد و ارتقاء واحدهای پژوهشی

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۳۹۹
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات: