حمایت مالی از واحدها و تشکل های پژوهشی حوزه عتف

تعداد بازدید:۶۱
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۸۰۷۲۳۷۵۰۰۰
کد۲۷۱
عنوان خدمت/وظیفهحمایت مالی از واحدها و تشکل های پژوهشی حوزه عتف
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمعاونت پژوهش و فناوری
نشانی
نوع خدمتG2G
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمتالکترونیکی-غیر الکترونیکی
مرحله دوم - درخواست خدمتالکترونیکی-غیر الکترونیکی
مرحله سوم - تولید خدمتالکترونیکی
مرحله چهارم - ارائه خدمتالکترونیکی
مدارک لازمارائه درخواست از دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و انجمنهای علمی ایران
شماره تماس82234329
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و انجمنهای علمی ایران
محل برگزاریمعاونت پژوهش و فناوری- گروه حمایت، تسهیلات و اعتبارات
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه- درخواست تخصیص از سازمان- دریافت اعتبار از خزانه- توزیع
اعتبارات متمرکز و متفرقه به دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و انجمنهای علمی
ایران – تهیه و ارائه گزارشات به سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۳۹۹
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات: