همکاری در پژوهش‌های بین المللی حوزه عتف

تعداد بازدید:۴۹
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۸۰۷۲۳۷۴۰۰۰
کد۲۷۰
عنوان خدمت/وظیفههمکاری در پژوهش‌های بین المللی حوزه عتف
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمعاونت پژوهش و فناوری
نشانی
نوع خدمتG2G
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمتالکترونیکی
مرحله دوم - درخواست خدمت-
مرحله سوم - تولید خدمتالکترونیکی
مرحله چهارم - ارائه خدمتالکترونیکی
مدارک لازممعرفی نامه نماینده، پیشنهادیه طرح، گزارش نهایی انجام کار
شماره تماس82234272
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
محل برگزاریمعاونت پژوهش و فناوری – دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

تدوین نظام اجرایی هدفمند برای عضویت و بهره‌برداری از مجامع، انجمن‌ها و پروژه‌های پژوهشی و فناوری بین‌المللی، تدوین برنامه پژوهش و فناوری و اجرای آن با کشورهای هدف

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۳۹۹
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات: