حمایت مشاوره ای و مالی جهت هدایت شغلی و ایجاد کاریابی تخصصی دانشگاهی

تعداد بازدید:۱۰۶
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۳۰۱۱۲۷۹۱۰۹
کد۲۶۶
عنوان خدمت/وظیفهحمایت مشاوره ای و مالی جهت هدایت شغلی و ایجاد کاریابی تخصصی دانشگاهی
دسته بندیخدمات دانشجویان - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کار
ار‌ائه دهندهمعاونت پژوهش و فناوری
نشانی
نوع خدمتG2B, G2C
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمتالکترونیکی
مرحله دوم - درخواست خدمتالکترونیکی
مرحله سوم - تولید خدمتالکترونیکی
مرحله چهارم - ارائه خدمتالکترونیکی
مدارک لازمارسال گزارش‌های مستمر از سوی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها
پست الکترونیکیindustry@msrt.ir
شماره تماس82233463
معرفی خدمت گیرند(گان)کسب و کار شهروندان
محل برگزاریمعاونت پژوهش و فناوری – دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

حمایت از دانشگاه‌ها در جهت ایجاد مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۰
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات: