صدور تأییدیه تفاهم نامه‌های بین المللی بین دانشگاههای غیرپزشکی

تعداد بازدید:۱۲۴
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۸۰۸۲۳۲۳۱۰۱
کد۲۵۷
عنوان خدمت/وظیفه صدور تأییدیه تفاهم نامه‌های بین المللی بین دانشگاههای غیرپزشکی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
نشانی
نوع خدمتG2G
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمت-
مرحله دوم - درخواست خدمت-
مرحله سوم - تولید خدمت-
مرحله چهارم - ارائه خدمت-
مدارک لازم- متن پیش نویس
شماره تماس رابط82234229
معرفی خدمت گیرند(گان)وزارت عتف و نهاد های وابسته
شناسنامه دانلود
آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۹
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات: