عقد اسناد (تفاهم نامه، موافقت نامه، برنامه اجرایی، صورتجلسه و .. )همکاری با همتایان و سازمان های علمی بین المللی خارج از کشور

تعداد بازدید:۷۱
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۸۰۸۲۳۲۳۱۰۰
کد۲۵۶
عنوان خدمت/وظیفهعقد اسناد (تفاهم نامه، موافقت نامه، برنامه اجرایی، صورتجلسه و .. )همکاری با همتایان و سازمان های علمی بین المللی خارج از کشور
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
نشانی
نوع خدمتG2G
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمت-
مرحله دوم - درخواست خدمت-
مرحله سوم - تولید خدمت-
مرحله چهارم - ارائه خدمت-
مدارک لازم- متن پیش نویس - پیشنهاد طرف خارجی - پیشنهاد وزارت امور خارجه
شماره تماس رابط82234229
معرفی خدمت گیرند(گان)وزارت عتف و نهاد های وابسته
شناسنامه دانلود
آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۹
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات: