تایید گواهی‌های تدریس و اشتغال اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی جهت ترجمه

تعداد بازدید:۱۲۵
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۸۰۴۲۳۲۰۰۰۰
کد۲۵۴
عنوان خدمت/وظیفهتایید گواهی‌های تدریس و اشتغال اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی جهت ترجمه
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی
ار‌ائه دهندهمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
نشانی
نوع خدمتG2C
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمت-
مرحله دوم - درخواست خدمت-
مرحله سوم - تولید خدمت-
مرحله چهارم - ارائه خدمت-
مدارک لازمگواهی حق التدریس به امضا معاون آموزشی مرکز علمی پژوهشی
شماره تماس رابط82234220
معرفی خدمت گیرند(گان)استادان و کارکنان دانشگاه
شناسنامه دانلود
آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۹
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲ )