ارائه خدمات آموزشی به کارشناسان فرهنگی دانشگاهها

تعداد بازدید:۱۳۴۷
کد۲۵۲
عنوان خدمت/وظیفهارائه خدمات آموزشی به کارشناسان فرهنگی دانشگاهها
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمعاونت فرهنگی و اجتماعی
نوع خدمتG2B, G2C
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمنامه به دانشگاه جهت هماهنگی و معرفی شرکت‌کنندگان
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://farhangi.msrt.ir
پست الکترونیکیh_ghaemi@msrt.ir
شماره تماس 02182233299
معرفی خدمت گیرند(گان)معاونان و مدیران فرهنگی، اساتید، دانشجویان، کارشناسان فرهنگی،دانشگاه‌هاومؤسساتآموزشعالی
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی جهت افزایش قابلیت‌های دانشی، مهارتی و نگرش کارکنان، مدیران و کارشناسان فرهنگی، در دانشگاه‌های سراسر کشور دوره‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی، پنل‌ها و کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌نماید.

مسئول واحد آموزش: حکیمه قائمی

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۳۹۹
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۳ )