صدور مجوز تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهی به شرکتها

تعداد بازدید:۱۲۹۰
شناسه۲۴۹
عنوان خدمت/وظیفهصدور مجوز تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهی به شرکتها
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کار
ار‌ائه دهندهدفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمتکمیل اطلاعات از طرف شرکت ها و دانشگاه ها جهت ایجاد بانک تعمیر کاران- تکمیل اطلاعات نظرسنجی از طرف موسسات جهت ارزیابی عملکرد تعمیرکاران
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://shaa.msrt.ir
شماره تماس82233588
هزینه۰
معرفی خدمت گیرند(گان)اعضای هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران، موسسات آموزش عالی، صنعت دستگاه های اجرایی
محل برگزاریدفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

صدور مجوز تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهی به شرکتها جهت ساماندهی وضعیت تعمیرکاران- جلوگیری از عدم همکاری شرکت ها در شرایط خاص

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۴ )