اعطای گرنت خرید، تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۲۱۸۵
شناسه۲۴۸
عنوان خدمت/وظیفهاعطای گرنت خرید، تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کار
ار‌ائه دهندهدفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمتکمیل اطلاعات تجیهزات روی شاعا- پاسخ به فراخوان گرنت و تکمیل اطلاعات مربوطه- تایید نهایی اطلاعات توسط معاون پژوهش و فناوری موسسه- اخذ امتیاز مناسب بر اساس مندرجات دستورالعمل گرنت
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://shaa.msrt.ir
شماره تماس82233588
هزینه۰
معرفی خدمت گیرند(گان)اعضای هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران، موسسات آموزش عالی، صنعت، دستگاه های اجرایی
محل برگزاریدفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

حمایت از آزمایشگاه ها و کارگاه های عضو شاعا در خصوص تجهیزاتی که در سامانه با آنها به متقاضیان خدمت خدمت رسانی صورت می گیرد. همچنین حمایت بابت استقرار فرایند نگهداری تجهیزات جهت کنترل وضعیت تجهیزات مخصوصاً تجهیزات گران قیمت با فناوری بالا- حمایت از آزمایشگاه ها و کارگاه ها در خصوص تامین تجهیزات مورد نیاز در راستای برنامه راهبردی و ماموریت های منطقه

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۵ )