ارائه خدمات مشاوره در کلینیک آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۱۳۲۰
شناسه۲۴۷
عنوان خدمت/وظیفهارائه خدمات مشاوره در کلینیک آزمایشگاهی
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کار
ار‌ائه دهندهدفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازماز طرف استاتید و مشاوره دهندگان: تخصص های مرتبط، تکمیل اطلاعات مربوطه در شاعا در خصوص نحوه ارایه مشاوره، تعرفه ها و ... از طرف صنعت: جزییات طرح های مد نظر، حوزه موضوعی طرح ها، و تکمیل اطلاعات مربوطه در شاعا
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://shaa.msrt.ir
شماره تماس82233588
هزینه۰
معرفی خدمت گیرند(گان)اعضای هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران، موسسات آموزش عالی، صنعت دستگاه های اجرایی
محل برگزاریدفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش وفناوری
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

محل رویارویی اعضای هیئت علمی و دانشمندان در موضوعات مختلف و صنعت و متقاضیان دریافت مشاوره و …

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲ )