صدور مجوز قطب آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۹۶۸
شناسه۲۴۶
عنوان خدمت/وظیفهصدور مجوز قطب آزمایشگاهی
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کار
ار‌ائه دهندهدفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازممدارک لازم بر اساس اساسنامه مربوطه و نظر کارگروه به موسسات ابلاغ می شود
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://shaa.msrt.ir
شماره تماس82233588
هزینه۰
معرفی خدمت گیرند(گان)اعضای هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران، موسسات آموزش عالی، دستگاه های اجرایی، صنعت
محل برگزاریدفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

صدور مجوز قطب آزمایشگاهی. با توجه به اهمیت ایجاد قطب های آزمایشگاهی به منظور برنامه ریزی برای ایجاد یک چرخه کامل از تجهیزات و امکانات در مناطق مختلف کشور و تامین نیاز محققان

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۳ )