حمایت و توسعه آزمایشگاه های مرکزی

تعداد بازدید:۱۰۵۷
شناسه۲۴۵
عنوان خدمت/وظیفهحمایت و توسعه آزمایشگاه های مرکزی
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کار
ار‌ائه دهندهدفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمآزمایشگاه های عضو آزمایشگاه مرکزی- ریاست آزمایشگاه مرکزی- کارشناسان فعال- تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرکزی- خدمات آزمایشگاه مرکزی- ... سایر اطلاعات مورد نیاز قابل ثبت در شاعا- وضعیت ساختمان آزمایشگاه مرکزی
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://shaa.msrt.ir
شماره تماس82233588
هزینه۰
معرفی خدمت گیرند(گان)اعضای هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران، موسسات آموزش عالی، صنعت دستگاه های اجرایی
محل برگزاریدفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

توسعه و تقویت آزمایشگاه های مرکزی جهت امکان برنامه ریزی در سطح مدیریتی- جلوگیری از انحصار طلبی در آزمایشگاه ها و کارگاه ها

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات: