حمایت و تقویت شبکه های آزمایشگاهی استانی

تعداد بازدید:۱۱۷۰
شناسه۲۴۴
عنوان خدمت/وظیفهحمایت و تقویت شبکه های آزمایشگاهی استانی
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کار
ار‌ائه دهندهدفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمگزارش عملکرد- صورتجلسات- برنامه راهبردی استان
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://shaa.msrt.ir
شماره تماس82233588
هزینه۰
معرفی خدمت گیرند(گان)اعضای هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران، دستگاه های اجرایی، صنایع، موسسات آموزش عالی
محل برگزاریدفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

تقویت شبکه های استانی جهت ارایه خدمات فی مابین، ایجاد برنامه در خرید تجهیزات با فناوری بالا، همکاری موسسات آموزش عالی در استان جهت پیش برد اهداف استان

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲ )