حمایت از استانداردسازی آزمایشگاه های حوزه عتف

تعداد بازدید:۸۴۱
شناسه۲۴۳
عنوان خدمت/وظیفهحمایت از استانداردسازی آزمایشگاه های حوزه عتف
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها - مخترعین و صاحبان ایده - کسب و کار
ار‌ائه دهندهدفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمقرارداد مشاوره جهت بررسی وضعیت موجود- قرارداد استقرار استاندارد- نتایج انجام ممیزی های مربوطه- نتایج بازبینی دوره ای
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://shaa.msrt.ir
شماره تماس82233588
هزینه۰
معرفی خدمت گیرند(گان)اعضای هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران، موسسات آموزش عالی، صنعت، دستگاه های اجرایی
محل برگزاریدفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

حمایت از استانداردسازی آزمایشگاههای حوزه عتف جهت ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده و امکان ارایه خدمات بین المللی

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات: