تمدید مجوز موافقت با فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور

تعداد بازدید:۴۷۱۳
شناسه۲۴۰
عنوان خدمت/وظیفهتمدید مجوز موافقت با فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور
دسته بندیکسب و کار
ار‌ائه دهندهدفتر برنامه ریزی امور فناوری
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمبرنامه سه ساله، تکمیل و ارسال گزارش عملکرد و مستندات مربوطه مانند مستندات ساختمان مناسب و حکم مدیر مرکز رشد
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://techno.msrt.ir
پست الکترونیکیpio@msrt.ir
شماره تماس02182233573
معرفی خدمت گیرند(گان)کلیه نهادهای دولتی و خصوصی
محل برگزاریگروه ایجاد و توسعه
شناسنامه خدمت دانلود
آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲ )