صدور مجوز موافقت با فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور

تعداد بازدید:۲۸۰۳
شناسه۲۳۹
عنوان خدمت/وظیفهصدور مجوز موافقت با فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور
دسته بندیکسب و کار
ار‌ائه دهندهدفتر برنامه ریزی امور فناوری
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمبرنامه سه ساله، تکمیل و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده برای راه‌اندازی مرکز رشد و مستندات مربوطه مانند مستندات ساختمان مناسب، حکم مدیر مرکز رشد
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://techno.msrt.ir
پست الکترونیکیpio@msrt.ir
شماره تماس02182233573
معرفی خدمت گیرند(گان)کلیه نهادهای دولتی و خصوصی
محل برگزاریگروه ایجاد و توسعه
شناسنامه خدمت دانلود
آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۳ )