تمدید مجوز موافقت اصولی با راه‌اندازی مرکز رشد واحدهای فناور

تعداد بازدید:۲۴۰۱
شناسه۲۳۸
عنوان خدمت/وظیفهتمدید مجوز موافقت اصولی با راه‌اندازی مرکز رشد واحدهای فناور
دسته بندیکسب و کار
ار‌ائه دهندهدفتر برنامه ریزی امور فناوری
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمتکمیل و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://techno.msrt.ir
پست الکترونیکیpio@msrt.ir
شماره تماس02182233573
معرفی خدمت گیرند(گان)کلیه نهادهای دولتی و خصوصی
محل برگزاریگروه ایجاد و توسعه
شناسنامه خدمت دانلود
آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )