صدور مجوز موافقت اصولی با راه‌اندازی مرکز رشد واحدهای فناور

تعداد بازدید:۱۸۱۷
شناسه۲۳۷
عنوان خدمت/وظیفهصدور مجوز موافقت اصولی با راه‌اندازی مرکز رشد واحدهای فناور
دسته بندیکسب و کار
ار‌ائه دهندهدفتر برنامه ریزی امور فناوری
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمگزارش توجیهی، طرح و مدل کاری و اقتصادی مرکز رشد و تصویب راه‌اندازی مرکز رشد در بالاترین نهاد یا مرجع ذیصلاح در سازمان موسس، تکمیل و ارسال پرسشنامه تأسیس مرکز رشد واحدهای فناور بهمراه مستندات ساختمان مناسب، حکم مدیر مرکز رشد
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://techno.msrt.ir
پست الکترونیکیpio@msrt.ir
شماره تماس02182233573
معرفی خدمت گیرند(گان)کلیه نهادهای دولتی و خصوصی
محل برگزاریگروه ایجاد و توسعه
شناسنامه خدمت دانلود
آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۷ )