احراز هویت اعضای هیأت علمی

تعداد بازدید:۳۷۰۲
شناسه۲۳۶
عنوان خدمت/وظیفهاحراز هویت اعضای هیأت علمی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازماطلاعات و مدارک زیر بایستی در سامانه HES ثبت و بارگذاری شود: - اطلاعات شناسنامه ای (پیوست تصویر کارت ملی، شناسنامه، کارت پایان خدمت، برای آقایان کارت پایان خدمت) - نامه تأیید صلاحیت عمومی - اطلاعات سوابق تحصیلی (پیوست تصویر مدرک تحصیلی) - اطلاعات قرارداد پرسنلی (پیوست تصویر حکم کارگزینی)
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://hes.msrt.ir/
هزینههزینه ندارد
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
محل برگزاریکلیه امور مربوط به این خدمت الزاماً ازطریق سامانه جامع آموزش عالی HES انجام می شود.
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

بررسی و تأیید اطلاعات اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات و پژوهشگاه‌ها که توسط خود مؤسسات در سامانه جامع آموزش عالی ثبت شده‌اند.

این خدمت براساس یکی از حالت‌های زیر می‌تواند آغاز شود:

- ضرورت تکمیل بانک اطلاعات اعضای هیأت علمی به عنوان پیش نیاز درخواست مجوز رشته

- ضرورت تکمیل بانک اطلاعات اعضای هیأت علمی با این هدف که هیأت نظارت استانی یا نظارت وزارت قبل از بازدید از مؤسسه، قادر به مشاهده اطلاعات اعضای هیأت علمی مؤسسه مورد بازدید باشند

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۷ )