صدور تأیید صلاحیت کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

تعداد بازدید:۳۶۳۶
شناسه۲۳۵
عنوان خدمت/وظیفهصدور تأیید صلاحیت کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکنان
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمتکمیل فرم اطلاعات فردی و تشکیل پرونده گزینشی
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://cscs.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)-کارمندان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تابعه -کارگزاران گزینش (مدیر، اعضاء، محقق، مصاحبه گر و رابطین هسته های گزینش)
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

بررسی صلاحیت اعتقادی، اخلاقی و سیاسی کارگزاران گزینش، کارمندان و متقاضیان استخدام در دانشگاه و مراکز آموزش عالی تابعه

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۱ )