صدور تأیید صلاحیت کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

تعداد بازدید:۴۷۰۷
شناسه۲۳۵
عنوان خدمت/وظیفهصدور تأیید صلاحیت کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکنان
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمتکمیل فرم اطلاعات فردی و ارائه مدارک لازم برای تشکیل پرونده گزینشی (کپی تمام صفحات شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی مدرک تحصیلی و ۳ قطعه عکس سه در چهار)
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://cscs.msrt.ir
پست الکترونیکیgozinesh_msrt@msrt.ir
شماره تماس4140
معرفی خدمت گیرند(گان)کارمندان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تابعه
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

بررسی و اعلام نظر درخصوص وضعیت کارمندان و متقاضیان استخدام در دانشگاه و مراکز آموزش عالی تابعه از نظر ضوابط عمومی گزینش

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۹
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۲ )