پاسخگویی به شکایات

تعداد بازدید:۳۰۱
شناسه۲۳۴
عنوان خدمت/وظیفهپاسخگویی به شکایات
دسته بندیخدمات کارکنان
ار‌ائه دهندهدبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکنان
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمتکمیل فرم درخواست تجدید نظر یک و دو
آدرس وب سایتhttp://cscs.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)کارمندان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که تابع قوانین گزینش می باشند.
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

درصورتیکه داوطلبان از نظر هسته های گزینش واجد شرایط عمومی گزینش نباشند، داوطلب حق دارد که درخواست تجدید نظر نماید که تجدید نظر اول توسط همان هسته گزینش و تجدید نظر دوم توسط هیأت مرکزی گزینش وزارت علوم بررسی می شود.

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۴ )