صدور احکام مدیران هسته های گزینش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

تعداد بازدید:۲۸۹۷
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۰۰۳۲۳۴۲۱۰۲
کد۲۳۴
عنوان خدمت/وظیفهصدور احکام مدیران هسته های گزینش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
دسته بندیخدمات کارکنان
ار‌ائه دهندهدبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکنان
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمتالکترونیکی
مرحله دوم - درخواست خدمتالکترونیکی-غیر الکترونیکی
مرحله سوم - تولید خدمتغیر الکترونیکی
مرحله چهارم - ارائه خدمتالکترونیکی-غیر الکترونیکی
مدارک لازمتکمیل فرم ۱۰۵-ب/۸۷ مصوب هیات عالی گزینش یک قطعه عکس، کپی صفحات شناسنامه، کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی و گواهی اموزشی دوره های آموزشی طی شده مرتبط با گزینش
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://erp.msrt.ir
پست الکترونیکیgozinesh_msrt@msrt.ir
شماره تماس4140
معرفی خدمت گیرند(گان)مدیران هسته های گزینش کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تابعه
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

بررسی و اعلام نظر درمورد وضعیت مدیران هسته های گزینش کارکنان دانشگاه و مراکز آموزش عالی تابعه از نظر ضوابط عمومی و اصلح گزینش

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۹
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۵ )