صدور احکام اعضاء هسته های گزینش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

تعداد بازدید:۲۷۱۱
شناسه۲۳۳
عنوان خدمت/وظیفهصدور احکام اعضاء هسته های گزینش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکنان
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمتکمیل فرم ۱۰۵-ب/۸۷ مصوب هیات عالی گزینش یک قطعه عکس، کپی صفحات شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و گوتهی اموزشی دوره های آموزشی طی شده مرتبط با گزینش
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://erp.msrt.ir
پست الکترونیکیgozinesh_msrt@msrt.ir
شماره تماس4140
معرفی خدمت گیرند(گان)مدیران و اعضای هسته های گزینش کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تابعه
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

بررسی و اعلام نظر درمورد وضعیت اعضای هسته های گزینش کارکنان دانشگاه و مراکز آموزش عالی تابعه از نظر ضوابط عمومی و انتخاب اصلح گزینش

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۹
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۳ )