ارزیابی عملکرد هسته های گزینش

تعداد بازدید:۱۶۰۸
شناسه۲۳۲
عنوان خدمت/وظیفهارزیابی عملکرد هسته های گزینش
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکنان
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری
مدارک لازممعرفی نامه و حکم بازرسی
معرفی خدمت گیرند(گان)هسته های گزینش کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

بازرسی و ارزیابی از عملکرد هسته های گزینش برطبق قانون گزینش و آئین نامه اجرایی

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۳ )