تایید مدرک اعطایی کارشناسی پیوسته علوم قرآن و حدیث به حافظان قرآن

تعداد بازدید:۳۷۷۵
کد۲۳۱
عنوان خدمت/وظیفهتایید مدرک اعطایی کارشناسی پیوسته علوم قرآن و حدیث به حافظان قرآن
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهمرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازممدرک حافظ کل قرآن کریم بر اساس «ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم» قبولی در آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://quran.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)حافظان کل قرآن کریم
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

مرکز در راستای ارتقای فرایند ارزیابی سواد علوم قرآنی و صحت حفظ حافظان متقاضی دریافت مدرک کارشناسی، ضمن تهیه دستورالعمل محاسبه معدل مدرک کارشناسی را بر اساس آزمون با مشارکت سازمان سنجش آموزش کشور، فرایند احراز حافظ بودن متقاضیان را بر اساس «ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم» مصوب جلسه 573  مورخ 08/09/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظارت می‌کند و در پایان مدرک کارشناسی علوم قرآن و حدیث متقاضی را به صورت مشترک با معاونت دانشجویی وزارت علوم، صادر می‌کند.

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۳۲ )