حمایت از پژوهش قرآنی مورد نیاز توسعه فرهنگ قرآنی

تعداد بازدید:۲۵۷۶
کد۲۳۰
عنوان خدمت/وظیفهحمایت از پژوهش قرآنی مورد نیاز توسعه فرهنگ قرآنی
دسته بندیخدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهمرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمپژوهشی یا آموزشی بودن دستگاه متقاضی + حکم مشخص کننده وابستگی مجری به دستگاه : برای زیرخدمت ۱ فرم پروپزال پایان نامه مصوب دانشگاه یا حوزه : برای زیرخدمت ۲
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://quran.msrt.ir
هزینهمبلغ پروژه برای طرح های پژوهشی (پرداخت هزینه در قالب حمایت) ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ حمایت برای پایان نامه های کارشناسی ارشد (پرداخت هزینه در قالب حمایت) ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ حمایت برای پایان نامه های دکتری (پرداخت هزینه در قالب حمایت)
معرفی خدمت گیرند(گان)• اساتید و دانشجویان رشته‌های علوم انسانی • "پژوهشگران رشته‌ای و بین رشته‌ای مطالعات قرآنی مراکز آموزشی و پژوهشی"
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

مرکز در راستای توسعه پژوهش‌های مدنظر خود در فضای علمی کشور به دو طریق اقدام می کند:

۱. حمایت از طرح‌های پژوهشی که در چرخه پایان‌نامه‌ها قابل انجام نیستند؛ (حمایت از طرح‌ها در ذیل اقدامات سند انجام می‌شود.): زیرخدمت ۱

۲. حمایت از پایان‌نامه‌های قرآنی با موضوعات خاص: زیرخدمت ۲

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۶ )