اعزام استادان زبان وادبیات فارسی و ایرانشناسی به دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور

تعداد بازدید:۴۰۵۱
شناسه۲۲۹
عنوان خدمت/وظیفهاعزام استادان زبان وادبیات فارسی و ایرانشناسی به دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور
دسته بندیخدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری
مدارک لازمفرم های متقاضیان اعزام – اسناد هویتی – مدارک تحصیلی
معرفی خدمت گیرند(گان) اعضای هیات علمی زبان وادبیات فارسی و رشته های مرتبط در دانشگاه ها و مراکز علمی داخل کشور و هم چنین خارج کشور
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

پرسشنامه مخصوص داوطلبان اعزام به خارج از کشور برای تدریس زبان و ادبیات فارسی

آئین نامه شورای علمی و اعزام مدرس

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۵ )