سامانه طرحهای دانشگاهها و مراکز اموزش عالی

تعداد بازدید:۱۹۲۸
شناسه۲۲۸
عنوان خدمت/وظیفهسامانه طرحهای دانشگاهها و مراکز اموزش عالی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهاداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمنقشه های پروژه ها، عکس ساختمانها و پروژهها و موافقت نامه ها
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://194.225.238.92/Index.aspx
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

۱- درج اطلاعات فضاهای کالبدی شامل اراضی، ساختمانهای موجود و پروژه‌های در دست احداث و در دست مطالعه توسط کارشناس هر مرکز

۲- تایید اطلاعات توسط مدیر عمرانی و رئیس مرکز

۳- بررسی و تایید توسط دبیر منطقه

۴- انجام بازدیدهای نظارتی جهت صحت سنجی اطلاعات درج شده

۵- تایید اطلاعات درج شده توسط کارشناسان اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۸ )