ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های سبز

تعداد بازدید:۷۷۲
شناسه۲۲۷
عنوان خدمت/وظیفهارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های سبز
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهاداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازممستندات مربوط به پروژه های مدیریت سبز
آدرس وب سایتhttp://gur.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

۱- ارسال فراخوان بارگذاری داده ها و مستندات در سامانه

۲- اخذ داده های عام و خاص و مستندات موردنیاز از دانشگاه ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری

۳- بازدیدهای نظارتی جهت صحت سنجی مدارک و مستندات فیلدهای موردنیاز

۴- داروی و ارزیابی

  • رتبه بندی دانشگاه های سبز
  • مقایسه وضعیت دانشگاه ها با یکدیگر در هر سطح
  • مقایسه وضعیت دانشگاه با وضعیت مطلوب
  • مقایسه وضعیت دانشگاه ها با دانشگاه‌های بین المللی پیشرو در حوزه مدیریت سبز
  • پایش انحراف، پسرفت یا پیشرفت براساس ارزش های توسعه دانشگاه سبز
آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۵ )