پاسخ به درخواست تجدید نظر رای کمیته انظباطی

تعداد بازدید:۲۲۶۹
شناسه۲۲۴
عنوان خدمت/وظیفهپاسخ به درخواست تجدید نظر رای کمیته انظباطی
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
مدارک لازمدرخواست دانشجو پرونده انظباطی دانشجو
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://portal.saorg.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

قوانین و مقررات بالادستی:

دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انتظامی دانشجویان....

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۶ )