رسیدگی به شکایات و اعتراضات

تعداد بازدید:۱۶۰۷۵
شناسه۲۲۳
عنوان خدمت/وظیفهرسیدگی به شکایات و اعتراضات
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمنامه شکایت یا اعتراض مستندات مربوط به شکایت
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://portal.saorg.ir
معرفی خدمت گیرند(گان) عموم مردم و دستگاه ها
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

قوانین و مقررات بالادستی:

مقررات و رویه‌های حقوقی سازمان

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲۱۶ )