برگزاری مسابقات ورزشی (المپیادها، مسابقات دانشگاهی، منطقه‏ ای، قهرمانی)

تعداد بازدید:۲۳۹۶
شناسه۲۲۲
عنوان خدمت/وظیفهبرگزاری مسابقات ورزشی (المپیادها، مسابقات دانشگاهی، منطقه‏ ای، قهرمانی)
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهسازمان امور دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهالکترونیکی
مدارک لازمدرخواست شرکت دانشگاه در رویداد ورزشی (بانضمام مدارک دانشجویی)
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://portal.saorg.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاه ها و عموم دانشجویان
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

قوانین و مقررات بالادستی:

آئین نامه انجمنهای ورزش دانشکده و خوابگاه

آئین نامه تشکیل شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه

بخشنامه هفته تربیت بدنی

آئین نامه تشکیل کمیته ورزش کارکنان دانشگاه

دستوالعمل هفته تربیت بدنی...

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۲ )