کمک به دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری برای محاسبه، تهیه و تنظیم لایحه بودجه پیشنهادی

تعداد بازدید:۱۳۵۶
کد۲۲۰
عنوان خدمت/وظیفهکمک به دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری برای محاسبه، تهیه و تنظیم لایحه بودجه پیشنهادی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدفتر برنامه،بودجه و تحول اداری
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمآمار و اطلاعات هزینه ای دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://budget2.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

تهیه و تنظیم لایحه بودجه پیشنهادی دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۳ )