کمک به دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری برای محاسبه، تهیه و تنظیم لایحه بودجه پیشنهادی

تعداد بازدید:۱۹۸
شناسه۲۲۰
عنوان خدمت/وظیفهکمک به دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری برای محاسبه، تهیه و تنظیم لایحه بودجه پیشنهادی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدفتر برنامه بودجه تشکیلات
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمآمار و اطلاعات هزینه ای دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
آدرس وب سایتhttps://budget2.msrt.ir
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

تهیه و تنظیم لایحه بودجه پیشنهادی دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

آخرین ویرایش۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )