صدور مجوز کسب درآمد اختصاصی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری

تعداد بازدید:۲۷۹۶
شناسه۲۱۹
عنوان خدمت/وظیفهصدور مجوز کسب درآمد اختصاصی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدفتر برنامه،بودجه و تحول اداری
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمعملکرد، تاییدیه خزانه
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://budgetforms.msrt.ir
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

پیش بینی درآمد اختصاصی دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲ )