اطلاع رسانی و معرفی فرصت های موجود در سازمان ها و مجامع بین المللی

تعداد بازدید:۳۳۶۵
شناسه۲۱۵
عنوان خدمت/وظیفهاطلاع رسانی و معرفی فرصت های موجود در سازمان ها و مجامع بین المللی
دسته بندیخدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی
نشانی
مدارک لازم- فراخوان های دریافتی - مراجعه به سایت های اینترنتی مرتبط
شناسنامه خدمت دانلود
آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۴ )