نظارت بر اجرای حقوق شهروندی و جبران خسارت

تعداد بازدید:۴۱۱۴
شناسه۲۱۴
عنوان خدمت/وظیفهنظارت بر اجرای حقوق شهروندی و جبران خسارت
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدفتر بازرسی‌و پاسخگویی‌به شکایات-دستیار ویژه وزیر در حوزه‌حقوق شهروندی
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمتکمیل فرم شکایت و مستندات موردنیاز برای اثبات
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://bazresi.msrt.ir
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

در راستای ارتقای سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع به منظور حفظ حقوق شهروندی برای رسیدگی به شکایات مرتبط با نقض حقوق شهروندی در سطح وزارتخانه و دانشگاهها و پژوهشگاهها متبوع

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۶ )