نظارت بر اجرای حقوق شهروندی و جبران خسارت

تعداد بازدید:۴۴۵۰
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۸۰۴۱۲۷۰۰۰۰
کد۲۱۴
عنوان خدمت/وظیفهنظارت بر اجرای حقوق شهروندی و جبران خسارت
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدفتر بازرسی‌و پاسخگویی‌به شکایات-دستیار ویژه وزیر در حوزه‌حقوق شهروندی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمت-
مرحله دوم - درخواست خدمت-
مرحله سوم - تولید خدمت-
مرحله چهارم - ارائه خدمت-
مدارک لازمتکمیل فرم شکایت و مستندات موردنیاز برای اثبات
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://erp.msrt.ir/Hermes.html?param=Complain
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

در راستای ارتقای سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع به منظور حفظ حقوق شهروندی برای رسیدگی به شکایات مرتبط با نقض حقوق شهروندی در سطح وزارتخانه و دانشگاهها و پژوهشگاهها متبوع

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۰
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۷ )