مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

تعداد بازدید:۳۹۵۵
شناسه۲۱۳
عنوان خدمت/وظیفهمقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدفتر بازرسی‌و پاسخگویی‌به شکایات-دستیار ویژه وزیر در حوزه‌حقوق شهروندی
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمارائه کلیه مدارک و مستندات مربوط به تقلب
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://bazresi.msrt.ir
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

در راستای سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع برای رسیدگی به سوء جریانات اعلام شده از سوی مخاطبین و اشخاص حقیقی و حقوقی در اعلام گزارش یا تخلف یا شکایت در مورد تقلب های پژوهشی

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۶ )