مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

تعداد بازدید:۴۶۱۳
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۸۰۴۱۲۷۰۰۰۰
کد۲۱۳
عنوان خدمت/وظیفهمقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدفتر بازرسی‌و پاسخگویی‌به شکایات-دستیار ویژه وزیر در حوزه‌حقوق شهروندی
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمت-
مرحله دوم - درخواست خدمت-
مرحله سوم - تولید خدمت-
مرحله چهارم - ارائه خدمت-
مدارک لازمارائه کلیه مدارک و مستندات مربوط به تقلب
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://erp.msrt.ir/Hermes.html?param=Complain
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

در راستای سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع برای رسیدگی به سوء جریانات اعلام شده از سوی مخاطبین و اشخاص حقیقی و حقوقی در اعلام گزارش یا تخلف یا شکایت در مورد تقلب های پژوهشی

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۰
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۷ )