دریافت شکایات از عملکرد مدیران و کارکنان وزارتخانه(ستاد و صف)

تعداد بازدید:۴۴۶۹
شناسه۲۱۲
عنوان خدمت/وظیفهدریافت شکایات از عملکرد مدیران و کارکنان وزارتخانه(ستاد و صف)
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدفتر بازرسی‌و پاسخگویی‌به شکایات-دستیار ویژه وزیر در حوزه‌حقوق شهروندی
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمارائه شکوائیه یا اعتراضیه ممضی به امضای متقاضی ارائه اسناد و مدارک مرتبط با تقاضا و شکایت واصله
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://bazresi.msrt.ir
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

ایجاد سازوکار مناسب برای امکان دریافت مستقیم شکایات مراجعین به وزارتخانه و موسسات و دانشگاهها و مراکز پژوهشی و غیره از عملکرد مدیران و کارکنان و مستخدمین وزارتخانه

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۷ )