دریافت شکایات از عملکرد مدیران و کارکنان وزارتخانه(ستاد و صف)

تعداد بازدید:۵۲۵۳
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۸۰۴۱۲۷۰۰۰۰
کد۲۱۲
عنوان خدمت/وظیفهدریافت شکایات از عملکرد مدیران و کارکنان وزارتخانه(ستاد و صف)
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدفتر بازرسی‌و پاسخگویی‌به شکایات-دستیار ویژه وزیر در حوزه‌حقوق شهروندی
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمت-
مرحله دوم - درخواست خدمت-
مرحله سوم - تولید خدمت-
مرحله چهارم - ارائه خدمت-
مدارک لازمارائه شکوائیه یا اعتراضیه ممضی به امضای متقاضی ارائه اسناد و مدارک مرتبط با تقاضا و شکایت واصله
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://erp.msrt.ir/Hermes.html?param=Complain
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

ایجاد سازوکار مناسب برای امکان دریافت مستقیم شکایات مراجعین به وزارتخانه و موسسات و دانشگاهها و مراکز پژوهشی و غیره از عملکرد مدیران و کارکنان و مستخدمین وزارتخانه

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۰
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲۵ )