ثبت و پیگیری گزارش تخلفات و سوء عملکردها

تعداد بازدید:۹۳۸۶
شناسه۲۱۱
عنوان خدمت/وظیفهثبت و پیگیری گزارش تخلفات و سوء عملکردها
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدفتر بازرسی‌و پاسخگویی‌به شکایات-دستیار ویژه وزیر در حوزه‌حقوق شهروندی
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمتکمیل فرم شکایت و مستندات موردنیاز برای اثبات
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://bazresi.msrt.ir
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

در راستای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اقدام به دریافت کلیه موارد تخلفات و سوء جریانهای مرتبط با عملکرد حوزه های مختلف در وزارتخانه در سطح ستاد و صف

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۷۰ )