ثبت و پیگیری گزارش تخلفات و سوء عملکردها

تعداد بازدید:۱۱۲۰۱
شناسه خدمت سازمان امور استخدامی۱۸۰۴۱۲۷۰۰۰۰
کد۲۱۱
عنوان خدمت/وظیفهثبت و پیگیری گزارش تخلفات و سوء عملکردها
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهدفتر بازرسی‌و پاسخگویی‌به شکایات-دستیار ویژه وزیر در حوزه‌حقوق شهروندی
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مرحله اول - اطلاع رسانی خدمت-
مرحله دوم - درخواست خدمت-
مرحله سوم - تولید خدمت-
مرحله چهارم - ارائه خدمت-
مدارک لازمتکمیل فرم شکایت و مستندات موردنیاز برای اثبات
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://erp.msrt.ir/Hermes.html?param=Complain
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

در راستای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اقدام به دریافت کلیه موارد تخلفات و سوء جریانهای مرتبط با عملکرد حوزه های مختلف در وزارتخانه در سطح ستاد و صف

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۰
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۸۶ )