کمک جهت مرمت، بازسازی، ارتقاء و صنعتی سازی آشپزخانه ها و سالن های غذا خوری

تعداد بازدید:۱۵۴
شناسه۲۰۹
عنوان خدمت/وظیفهکمک جهت مرمت، بازسازی، ارتقاء و صنعتی سازی آشپزخانه ها و سالن های غذا خوری
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهصندوق رفاه دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
آدرس وب سایتhttp://www.swf.ir
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

پرداخت اعتبار به عنوان کمک به دانشگاه ها جهت مرمت، بازسازی، ارتقاء و صنعتی سازی آشپزخانه ها و سالن های غذا خوری

مشاهده راهنما

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )