نظارت، بررسی و صدور تسویه حساب برای تسهیلات پرداخت شده به دانشجویان

تعداد بازدید:۳۹۹۲
کد۲۰۷
عنوان خدمت/وظیفهنظارت، بررسی و صدور تسویه حساب برای تسهیلات پرداخت شده به دانشجویان
دسته بندیخدمات دانشجویان
ار‌ائه دهندهصندوق رفاه دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمتکمیل اطلاعات در سیستم جامع اتوماسیون صندوق رفاه (فاز۲)، صدور فیش کل بدهی، رسید مبلغ بدهی واریز شده به حساب صندوق رفاه از سوی دانش آموخته
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://bp.swf.ir/
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

نظارت و بررسی صدور تسویه حساب برای دانش آموختگان بهره مند از تسهیلات دانشجویی از سوی کاربران دانشگاه ها و صدور تسویه حساب برای پرونده های دارای اشکال

اطلاع رسانی در www.swf.ir

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۲۱ )