ارایه تسهیلات برای حمایت از طرح های کارآفرینی دانشجویی

تعداد بازدید:۳۰۳۴
کد۲۰۶
عنوان خدمت/وظیفهارایه تسهیلات برای حمایت از طرح های کارآفرینی دانشجویی
دسته بندیخدمات دانشجویان - خدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهصندوق رفاه دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمفرم تکمیل شده درخواست تسهیلات کارآفرینی بر اساس شیوه نامه، طرح توجیهی کسب و کار کارآفرینی و فناورانه، سند تعهد محضری (ضامن برای دریافت تسهیلات)
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://www.swf.ir/index.php
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

ارائه تسهیلات به دانشجویان عضو مراکز رشد دانشگاهی که دارای طرح کارآفرینی هستند

شیوه نامه اجرایی حمایت از طرح ها کارآفرینی دانشجویی، مصوبه هیأت امنای صندوق

ثبت درخواست وام پس از تایید اولیه طرح توسط دانشگاه

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱۴ )