کمک جهت بازسازی و ارتقاء سراهای دانشجویی

تعداد بازدید:۱۸۲۵
کد۲۰۴
عنوان خدمت/وظیفهکمک جهت بازسازی و ارتقاء سراهای دانشجویی
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهصندوق رفاه دانشجویان
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمفرم تکمیل شده بازسازی سرا- طرح بازسازی سرا- نامه درخواست اعتبار از سوی دانشگاه
درخواست الکترونیکی خدماتhttp://www.swf.ir/
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

بر اساس رتبه بندی سراهای دانشجویی، سراهای فرسوده شناسایی شد و میزان اعتبار لازم برای ارتقاء و بازسازی هر سرا تعیین و به دانشگاه پرداخت می گردد.

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )