پاسخ به استعلام¬های دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف، موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی و سایر دستگاه¬های اجرایی و نظارتی

تعداد بازدید:۱۲۱۴۷
کد۲۰۲
عنوان خدمت/وظیفهپاسخ به استعلام¬های دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف، موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی و سایر دستگاه¬های اجرایی و نظارتی
دسته بندیخدمات کارکنان - خدمات اعضای هیات علمی - خدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمنامه و مستندات مرتبط
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://hohm.msrt.ir/fa/faq
معرفی خدمت گیرند(گان)اعضای هیأت علمی، غیرهیات علمی، دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف ، موسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی و سایر دستگاه¬ها اجرایی و نظارتی.
شناسنامه دانلود
شرح خدمت/وظیفه

پاسخ به استعلام‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی و سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، درخصوص مفاد آیین نامه های: استخدامی اعضای هیأت علمی، غیر هیأت علمی و مالی معاملاتی و ارتقا مرتبه ی اعضای هیأت علمی، نحوه تشکیل هیأت های امنا و ممیزه و..

آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۵۹ )