تایید و ابلاغ ساختار سازمانی ( نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی) دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف

تعداد بازدید:۲۶۸۱
شناسه۲۰۱
عنوان خدمت/وظیفهتایید و ابلاغ ساختار سازمانی ( نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی) دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف
دسته بندیخدمات دانشگاه ها
ار‌ائه دهندهمرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه
نشانی
نوع ار‌ائهحضوری-الکترونیکی
مدارک لازمنامه تایید دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت عتف، اصل نمودار سازمانی/ تشکیلات تفصیلی، صورتجلسه(مصوبه) هیات امنای مربوطه،
درخواست الکترونیکی خدماتhttps://hohm.msrt.ir/fa
معرفی خدمت گیرند(گان)دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف
شناسنامه خدمت دانلود
شرح خدمت/وظیفه

بررسی و تایید ساختار سازمانی (نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی) دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت عتف، ممهور شده توسط دفتر بودجه و تشکیلات وزارت متبوع و ابلاغ آن به رئیس موسسه

آخرین ویرایش۰۲ شهریور ۱۳۹۸
تعداد امتیاز: میانگین امتیازات:
( ۱ )